00
יום נותרו להגשה
המענק סגור להגשה

תכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים

תוכן עניינים

מטרת המסלול

למי מיועד המסלול?

עוסק מורשה, חברה בע"מ, תאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילותו העסקית כלכלית או שותפות –
רשומה והוא:

 • בעל מחזור כספי שנתי של עד 100 מיליון ₪.
 • הגורם העסקי משתייך לאחד מהענפי הכלכלה הבאים כהגדרתם על ידי הלשכה המרכזית
  לסטטיסטיקה הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011:

  •  ענפי התעשייה המסווגים בעצמה טכנולוגית מסורתית או עצמה טכנולוגית מעורבת מסורתית
   כהגדרתם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה "סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית".
  • עסקים מענפי מסחר ושירותים הנמצאים בסדר G, H, I, J, N , וענפים 95 ו- 96 מסדר S.
 • היה פעיל בשנתיים האחרונות ויש לו דוחות כספיים מבוקרים של שנתיים רצופות ובלבד שהדוח
  האחרון אושר לא יותר משנה לפני מועד הגשת הבקשה.

מה מקבלים?

מדוע כדאי?

תנאי המסלול

קריטריונים להערכת בקשה

איך מגישים בקשה?

שאלות נפוצות

Tab Item Content
רוצים שנחזור אליכם?