100%

מצאנו מסלולים שיכולים להתאים לכם…

קטגוריות אב
00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

קול קורא מטעם משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי תמיכה לקידום מיזמים כלכליים -חברתיים בתחום התעסוקה האיכותית ופיתוח ההון האנושי לשנת 2023

משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי מעוניין לסייע לחברות ולעסקים בנגב, בגליל וביישובים המאוימים באמצעות מענק של 2-4 מיליון ש"ח ולצורך כך לבחון תכניות אופרטיביות שמטרתם יצירת מקומות תעסוקה, הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה והרחבת פעילות של חברות ומעסיקים, באמצעות הקמה או הרחבה של פעילותם בנגב, בגליל או בישוב מאוים או באמצעות העתקה של הפעילות ממרכז הארץ או הקמת שלוחות מטעמם באזורים אלו.

00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח והחי בחקלאות 2023

מטרת הנוהל הינה לסייע ולעודד חברות טכנולוגיות חדשות בתחום החקלאות באמצעות מתן תמיכה לחקלאים הישראלים להטמיע במשקיהם את הטכנולוגיות החדשות, לרבות מערכות חומרה או תוכנה, ובלבד שהן טכנולוגיות חדשות שפותחו בשנתיים האחרונות או יובאו לישראל בתקופה זו, ועברו את שלב הפיתוח והוכחת התכנות מסחרית לפעולתן .

מה מקבלים?

עד 50% מתקציב של עד 7.5 מיליוני ש"ח

00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

הוראת מנכ"ל 4.64 – תכנית סיוע לקליטת עובדים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב

קהל היעד – חברות תעשייתיות או שירותים בתחומים מסוימים מכל רחבי הארץ המעוניינות לגייס עובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב.
הסיוע –  20%/30% (בממוצע) מעלות המעביד, ועד 115,200 ₪ מענק לעובד חדש.

00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

הוראת מנכ"ל 4.63 – תכנית סיוע לקליטת עובדות ממזרח ירושלים

קהל היעד – חברות תעשייתיות או שירותים בתחומים מסוימים מכל רחבי הארץ המעוניינות לגייס עובדות חדשות מהאוכלוסייה הערבית ממזרח ירושלים (לא לתפקידי ניקיון).
הסיוע –  30%  (בממוצע) מעלות המעביד ועד 115,200 ₪ מענק לעובד חדש.

00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

הוראת מנכ"ל 4.17 – קבלת סיוע לשילוב עובדים חדשים באזורי עדיפות לאומית וירושלים ומאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך

קהל יעד – חברות תעשייתיות או שירותים בתחומים מסוימים מכל רחבי הארץ המעוניינות לגייס עובדים חדשים כאשר 30%/90% מהעובדים החדשים יהיו מאוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (חרדים, בני מיעוטים, חד הוריים או בעלי מוגבלויות), תלוי מיקום החברה (אזורי סיוע/ אחר- בהתאמה).
הסיוע –  20%/30% (בממוצע) מעלות המעביד ועד 115,200 ₪ מענק לעובד חדש.

00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

הוראת מנכ"ל 4.18 – תכנית סיוע לקליטת עובדים חדשים בעלות העסקה גבוהה באזורי עדיפות לאומית וירושלים

קהל יעד – חברות בענפי התעשייה, שירות ואחסנה, מידע ותקשורת ושירותים מקצועיים, המעוניינות להקים/להעתיק (ללא הרחבות) פעילות לאזור עדיפות לאומית/ירושלים, בעלות מחזור (מאוחד) 15 מש"ח המעוניינות לגייס לפחות 15 עובדים חדשים בשכר גבוה (עלות שכר ממוצעת של כ- 19,000 ₪).
הסיוע – 24%-35% מעלות המעביד, ועד 252,000 ₪ מענק לעובד חדש.

00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

הוראת מנכ"ל 4.20 – התכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית שזו עבודתם הראשונה בענפי התעשייה עתירת הידע

קהל יעד – חברות טכנולוגיה או חברות המספקות שירותי מחשב המעוניינות לגייס עובדים חדשים בני מיעוטים, לומד או בוגר תואר (אקדמאי/הנדסאי) במקצוע טכנולוגי שזוהי עבודתם הראשונה בתעשייה עתירת ידע.
הסיוע – 30% מעלות המעביד, ועד 86,400 ₪ מענק לעובד חדש.

00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

מענקים לפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה

קהל יעד – יזם (תאגיד/עמותה/עוסק מורשה/שותפות/עירייה/רשות מקומית) בעל מחזור (סולו) של עד 800 מש"ח המעוניין להטמיע במפעלו פרויקט להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית, כגון החלפה/שדרוג של ציוד ומכונות, חיסכון בחומרי גלם ומשאבים, מעבר מדלקים פוסילים לחשמל ואגירת חשמל ועוד.
הסיוע – עד 25% מענק ועד 3.5 מש"ח בגין השקעות מזכות.

usechatgpt init success
00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

תכנית כסף חכם

קהל יעד – חברה בעלת מחזור עד 200 מש"ח וייצוא מינימלי בהיקף 1 מש"ח (+תנאים חלופיים) המעוניינת לקדם היקף מכירות מחוץ לישראל בשוק יעד חדש או באמצעות מהלך שיווקי חדש/מוצר חדש.
הסיוע – 30%-75% (תלוי מסלול מתאים) סיוע ועד 600 אש"ח החזר בגין הוצאות שיווק מזכות. המסלול עשוי לכלול החזר תמלוגים בכפוף להצלחת התוכנית.
*קיים בנוסף מסלול ייעודי לחברות בתחילת דרכן (טרם ביצוע מכירות משמעותיות, אך לאחר גיוס הון של 2 מש"ח לפחות).

פתוח להגשה לאורך כל השנה
00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

מסלול מענקים על פי החוק לעידוד השקעות הון

שיעור המענק הוא 20% מסך ההשקעות המאושרות, הכלולות בתוכנית העסקית שאושרה לתאגיד.
יהיו זכאים למענק נוסף:
מפעלים הממוקמים בנגב, בשדרות וביישובי עוטף עזה.
מפעלים ברשויות מקומיות ובאזורי תעשייה במחוז הצפון, המסווגים לאשכול פריפריאליות 1 עד 4 על פי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

הוראת מנכ"ל 4.68 – ייצור מתקדם לעידוד הפריון

מסלול להעלאת הפריון בתעשייה בשילוב הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם –הכולל השתתפות
בהעלאת הפריון ובכללן השקעות הכוללות הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות. המסלול מיועד
למפעלים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית ותקרת ההשקעה המזכה בו נקבעת
בהתאם לגודל הפעילות ועד 10 מיליון ש"ח, ובמקרה של העתקת מפעל עד 15 מיליון ש"ח.

00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

קול קורא לחברות תעשייה לפיתוח מוצרים ותהליכי ייצור חדשניים לענף החקלאות

הקול הקורא מיועד עבור חברות תעשיית ייצור מענפי החקלאות או באחד מענפי התעשייה היצרנית התומכים בענף החקלאות ובכלל זה: מיכון חקלאי, מערכות חקלאות מדייקת, מערכות ניטור ואביזרי השקיה, תכשירי הדברה ודישון, הדברה ודישון ביולוגי, יריעות, מוצרי פלסטיק, מזון לבע"ח ועוד.

00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

מסלול קרנות דו -לאומיות קול קורא לשיתוף פעולה ישראל-הודו (קרן I4F)

קהל יעד – חברות ישראליות בכל תחומי הטכנולוגיה

הסיוע – 50%-70% מתקציב לא מוגבל לתקופות ביצוע של בין 9-24 חודשים ועד לתקרת מענק של 2.5 מיליון $ כתלות בסוג הפרויקט

בנוסף, פטור מתמלוגים לפרויקט של הוכחת היתכנות

 

00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

קול קורא להגשת בקשה לפיילוטים במסלול עזרטק

המסלול הינו פרי שיתוף פעולה בין רשות החדשנות לבין אגף הקרנות בביטוח הלאומי ומטרתו לתמוך בתוכניות הרצה (פיילוטים) לרבות מחקר ופיתוח בתחומי הטכנולוגיה המסייעת לאנשים בגיל השלישי ולאנשים עם מוגבלות, וזאת על מנת לאפשר לאוכלוסיות אלו השתלבות בחברה ובשוק התעסוקה. תמיכה כספית בשיעור של עד 50% מההוצאות המאושרות. חברות הפעולות באזורי פיתוח לאומי זכאיות לתוספת תמיכה של 10%. תמיכה כספית בשיעור חריג של 60% או 75% מהוצאות המו"פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על קידום איכות חייהם של קבוצת אוכלוסיית היעד.

פתוח להגשה לאורך כל השנה
00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

תכנית Horizon Europe ותכניות נלוות במימון משותף (ERA NET)

"Horizon Europe", תוכנית המסגרת, פועלת בשנים 2021-2027 ומהווה את הפלטפורמה הגדולה בעולם למימון מחקר, ניתוח וחדשנות, עם תקציב כולל של כ-95 מיליארד אירו. ישראל שותפה מלאה לתכנית וגופים ישראלים רשאים להגיש בקשות לקבלת מענקים. כל גוף או ישות משפטית שיפיקו תועלת משיתוף פעולה בתהליכי מחקר, פיתוח וחדשנות בינלאומיים: חברות, חברות הזנק, תאגידים, מוסדות מחקר ואקדמיה, משרדי ממשלה, בתי חולים, רשויות עירוניות, מלכ"רים ועוד

פתוח להגשה לאורך כל השנה
00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

מסלול מו"פ בתעשיית הייצור – מופ"ת

מסלול מופ"ת (מו"פ בתעשיה) פונה למפעלי תעשייה שמעוניינים להטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית באמצעות פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים, או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור.

מתוך תקציב דו שנתי של 10 מיליון ש"ח, ניתן לקבל תמיכה בשיעור של 30%-50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו ותוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעים באזור פיתוח א'. תוספת נוספת של 10% אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי.

בנוסף, פטור מתמלוגים ל-2 תיקי המו"פ הראשונים

פתוח להגשה לאורך כל השנה
00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

מסלול קרן מו"פ

המסלול מעודד חדשנות טכנולוגית במטרה לחזק ולקדם את המשק הישראלי ומציע תמיכה בתאגידי הזנק (סטרטאפים) ותאגידים בצמיחה/בוגרים בתחומים רבים ומגוונים כגון: חומרה, תוכנה, תקשורת, מערכות מורכבות, מדעי החיים, מכשור רפואי, סייבר, IOT, פינטק, קלינטק, ועוד.​​

מה מקבלים? 

20%-75% מתוך תקציבים שנתיים  2.5-15 מיליון ש"ח

פתוח להגשה לאורך כל השנה
00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

מסלול תנופה

מיועד ליזמים/ות בראשית דרכם המעוניינים לגבש ולקדם רעיון טכנולוגי חדשני באמצעות מענק לשלב המחקר והפיתוח הראשוני, לקראת שלב הוכחת היתכנות (POC) ו/או בניית אב טיפוס ראשוני.

מה מקבלים? מענק בשיעור של עד 85% מהתקציב המאושר ועד לתקרת מענק של 100,000 ₪ ל-12 חודשים ולחברות בתחום Bio Convergence תקרת מענק של 200,000 ₪. לתקופה מצטברת של שנתיים!

כספי המענק יכולים לשמש ל: בניית אב טיפוס, הגנה על קניין רוחני ולפיתוח עסקי ראשוני לרבות – חומרים, רכיבים מתכלים, קבלני משנה, יועצים טכניים, יועצי שיווק, עורכי פטנטים והצגה בתערוכות (לא מיועד להוצאות שכר, ותקורות).

00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

תכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים

בכדי לקדם את רמת הדיגיטציה בעסקים קטנים ובינוניים ולהגביר את כושר התחרותיות ניתן מענק על הוצאות לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום התעשייה המסורתית, המסחר והשירותים.

מה מקבלים?

35% מהתכנית המאושרת ועד 350,000 ש"ח בגין עלויות רכש, מערכות ממחושבות במערך הייצור או התפעול, עלויות רכש מערכות מחשוב לבקרה ואוטומציה, עלויות קידום החדשנות באמצעות תכנות מחשוב במערך הניהול, המלאי והספקים
עלויות קידום החדשנות במערך המכירות, עלויות הטמעת טכנולוגיות חדשניות, עלויות חומרה ורכיבים פיזיים.

פתוח להגשה לאורך כל השנה
00
ימים
00
שעות להגשה
המענק סגור להגשה

קבלת הטבות מס להקמה, להרחבה או לרכישת בניין שישמש לשכירות מגורים מוסדית ארוכת טווח

הטבות המס על הכנסה חייבת או שבח ריאלי: לגבי חברה 5%-11% (במקום 23% מס חברות), יחיד 24%-29%

לא מצאת מסלול שמתאים לך?
מזמין אותך ליצור קשר באחת מהדרכים:
מזמינים אותך להשאיר פרטים ונשלח לך ישירות למייל עדכונים על מסלולי הסיוע מותאמים עבורך