שיקולים בקבלת מימון רשות החדשנות

קבלת מימון מרשות החדשנות היא אחת האפשרויות העיקריות למימון פרויקטים של חדשנות טכנולוגית. כדי לקבל מימון מרשות החדשנות תידרשו לעמוד בתנאי סף ולהציג תכנית עסקית שעונה לאמות המידה הנדרשות על ידי רשות החדשנות כמו רמת החדשנות הטכנולוגית, רמת האתגרים במימוש התכנית, פוטנציאל הצמיחה העסקי כלכלי והתרומה הטכנולוגית והתעסוקתית לכלכלה בישראל. בקבלת כתב האישור תידרשו לחתום על התחייבויות עתידיות.

זוהי סקירה של המחויבויות העיקריות והמשמעות הכלכלית שיש להביא בחשבון:

 

המחויבויות כוללות

 • ביצוע הפרויקט – עמידה באבני הדרך וניהול הוצאות הפרויקט בהתאם לנהלי רשות החדשנות
 • קבלת אישור של ועדת מחקר במקרים של העברת הידע או הייצור
 • דיווח ותשלום תמלוגים לפי ההגדרות שנקבעו
  • פטור מתשלום תמלוגים (קיים בחלק מתוכניות רשות החדשנות ותחת תנאי סף מסוימים)
  • שיעור תמלוגים בגובה 3%/4% ממכירות המוצר עד להחזרת המענק.

 

בעת מימוש מניות, אקזיט או העברת/מכירת הידע לחו"ל? 

כיצד יושפעו תשלומים אלו וגובה התמלוגים

 1. במצב של שינוי בעלי מניות לא תידרשו לתשלום לרשות החדשנות והבעלים החדשים ייכנסו בנעלי ההתחייבות הקיימת
 2. בזמן מכירת נכסי הקניין הרוחני לחברה ישראלית – תידרשו לשלם תמלוגים על פי ההתחייבות
 3. בזמן העברת נכסי הקניין הרוחני לחברה זרה תידרשו לשלם על פי הנוסחא הבא ולא יותר מפי 3 מסך המענקים במקרים של השארת פעילות המו"פ בישראל (או פי 6 במקרים חריגים):

דוגמא לתשלום בעת אקזיט והאם כדאי להיעזר במימון של רשות החדשנות

 • כניסה לגיוס לפי שווי חברה של M3 $ לפני הכסף 
 • היזמים מחזיקים ב-30% מהון מניות החברה לפני הכסף
 • מעוניינים לגייס 750K $

דוגמא לתשלום בעת העברת ידע 

העברת ייצור לחו"ל במידה שחורגת מההצהרה על שיעור הייצור בחו"ל שניתנה במועד הגשת הבקשה תגרור חבות גבוהה יותר לתשלומים ובכל אופן דורשת את אישור רשות החדשנות. מכיוון שכך ראוי לשקול עוד במועד הגשת הבקשה למענק הצהרה על מקום הייצור

תקרת התמלוגים המוגדלת במקרה של העברת הייצור לחו"ל בשיעור שמעבר למוצהר בבקשה תהיה:

 • פי 3 כאשר שיעור הייצור המועבר הינו 90% ומעלה
 • פי 1.5 כאשר שיעור הייצור המועבר הינו בין 50%-90%
 • פי 1.2 כאשר שיעור הייצור המועבר הינו קטן מ-50%
יתרונות וחסרונות בקבלת מענק של רשות החדשנות

יתרונות

 • אינו מדלל יזמים ובעל מניות קיימים
 • מימון מהיר
 • הקטנת סיכון

 

חסרונות 

 • נדרש מימון משלים ומכיוון שכך חוסר ודאות תקציבית
 • החזר תמלוגים
 • מגבלות חוקיות

קבלת מענק: למה לשים לב בהיבט חוק החדשנות

 • מקום הייצור
 • מודל עבודה עם לקוחות
  • הפקדת ידע בנאמנות
  • מתן ידע מסוים לצורכי אינטגרציה/הטמעה/שיווק וכיו"ב
  • עבודה במודל רשיונות 
 • עבודה עם קבלני משנה – הידע בבעלות בלעדית של החברה
 • מיקוד הבקשה לטובת טכנולוגיה מסויימת
 • תמלוגים – הגדרת הטכנולוגיה לצורך תשלום תמלוגים 

 

חשיבה ותכנון מראש בהכנת הבקשה למענק ימנעו את הצורך העתידי בפנייה לרשות לבקשת אישורים שונים

רוצים לצאת איתנו לדרך?

שיתוף הכתבה:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp